تبلیغات
سایت تخصصی علوم دامی ایران
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
آسیت در جوجه‌های گوشتی: بررسی آسیب سلولی ناشی از انواع اکسیژن‌های فعال

آسیت در جوجه‌های گوشتی: بررسی آسیب سلولی ناشی از انواع اکسیژن‌های فعال 


جوجه‌های (Gallus gallus domesticus) امروزی شدیداً برای نرخ رشد بیشتر، همچنین به طور غیرمستقیم برای نرخ سنتز پروتئین بیشتر ( که نیازمند اکسیژن بیشتر و افزایش تبدیل خوراک است)، و تولید تخم‌مرغ یا تولید گوشت انتخاب شده‌اند. سویه‌ها امروزی جوجه‌های گوشتی می‌توانند در مدت زمان کمتر از 60 درصد جوجه‌های 40 سال قبل، به وزن بازار برسند.

 متن کامل را به همراه pdf متن در ادامه مطلب مشاهده نمایید

با وجود این، توانایی ششی-قلبی جوجه‌های گوشتی امروزی بسیار شبیه سویه‌های جوجه گوشتی قدیم است، که نشان می‌دهد سیستم ششی-قلبی آن‌ها از نظر فیزیولوژیکی محدود است. ظرفیت ششی همیشه اکسیژن مورد نیاز برای رشد سریع را تامین نمی‌کند. این نتایج، توانایی تنظیم تعادل انرژی را تحت شرایطی مانند دمای محیطی کم یا ارتفاع زیاد مختل می‌کند. اگر شش‌ها نسبت به اجزای دیگر بدن رشد کمتری داشته‌ باشند، هایپوکسی و آسیت می‌تواند منجر شود. اگرچه میزان بروز ناهنجاری متابولیکی آسیت در پرندگانی با مدیریت صحیح خیلی کم است اما این ناهنجاری دلیل مهم ضررهای اقتصادی در صنعت اصلاح نژاد طیور است (تقریباً 7/4% جوجه‌های گوشتی جهان این ناهنجاری را دارند). تخمین زده می‌شود که مرگ 5% جوجه‌های گوشتی و 20% طیور کبابی ناشی از آسیت است؛ با توجه به این‌که حدود 40 بیلیون جوجه‌ی گوشتی سالیانه در سراسر جهان تولید می‌شود، مشخص است که ضررهای اقتصادی ناشی از آسیت اهمیت دارند. همه‌ی فاکتورهای ژنتیکی، فیزیولوژی، محیطی و مدیریتی به نظر می‌رسد برای ایجاد آبشاری از رویداد‌ها که در ناهنجاری آسیت به اوج می‌رسند، باهم تعامل دارند. اطلاعات اخیر نشان می‌دهد که آسیت مستقیماً به‌علت افزایش نیاز اکسیژن در نرخ رشد سریع در ارتفاع کم نیست، بلکه به‌علت اختلال در تامین اکسیژن برای نگهداری نرخ رشد سریع است.‌
منابع: 
Julian, Richard J. "Ascites in poultry." Avian pathology 22.3 (1993): 419-454.
Baghbanzadeh, A., and E. Decuypere. "Ascites syndrome in broilers: physiological and nutritional perspectives." Avian
pathology 37.2 (2008): 117-126.
Currie, Richard JW. "Ascites in poultry: recent investigations." Avian pathology28.4 (1999): 313-326.
Lorenzoni, A. G., and C. A. Ruiz-Feria. "Effects of vitamin E and L-arginine on cardiopulmonary function and ascites parameters in broiler chickens reared under subnormal temperatures." Poultry science 85.12 (2006): 2241-2250.