تبلیغات
سایت تخصصی علوم دامی ایران
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
دستگاه ارزیابی کامپیوتری اسپرم CASA
Computerized assisted semen analyzer (CASA)m

در گذشته بررسی مایع اسپرم توسط تکنیسین­ها با استفاده از میکروسکوپ  انجام می­شد ( بررسی چشمی). مطالعات نشان داده است که تکنیسین­های مختلف گاهی اوقات نتایج بسیار متفاوتی از یکدیگر بدست می آورند، بخصوص در مورد شمارش و حرکت اسپرم­ها. به گونه ای که درصد اسپرم های با حرکت پیشرونده (Progresive motility) توسط تکنسین های مختلف متفاوت ارزیابی میشد. در آزمایش دستی اسپرم­ها فقط چند پارامتر قابل ارزیابی است:

حجم، تعداد اسپرم­ها، حرکت پیشرونده اسپرم ­ها، pH و مورفولوژی.

اما  با استفاده از نرم افزار  CASA ، چندین پارامتر مورفولوژیک در تک تک اسپرم­ها آنالیز می­ شود. این پارامتر­های برای متخصصین ناباروری و سایر متخصصان که در زمینه بهبود فراسنجه های کیفی اسپرم گونه های مختلف حیوانی فعالیت میکنند، می­تواند بسیار قابل استفاده باشد. این نرم افزار بهترین روش برای تحلیل کنیتیک تحرک اسپرم است و میتواند سلولهای متحرک را به خوبی تشخیص دهد. در استفاده از این نرم افزار برای بدست آوردن پارامترهای حرکت حداقل باید 200 اسپرم از هر نمونه شمارش شود. بنابراین تعداد زیادی اسپرم برای تشخیص نیاز نیست.

 بعضی از این پارامتر­ها که توسط نرم افزار محاسبه و گزارش می­شود عبارتند از:

جنبایی کل ( overall motility ) : درصدی از اسپرم ها که هرگونه حرکتی را از خود نشان میدهند.

جنبایی یا تحرک پیش رونده (Progresive motility ) : درصدی از اسپرم ها که حرکت رو به جلو و مستقیم از خود نشان میدهند.

VCL : (سرعت واقعی اسپرم در مسیر طی شده ) ( Curvilinear Velocity )  یعنی مسیری که یک اسپرم طی میکند تا در نهایت از نقطه (آ) به نقطه (ب) برسد.

VSL : (سرعت اسپرم در خط مستقیم ) ( Straight line velocity ) عبارت است از سرعت اسپرم روی خط فرضی مستقیم واصل بین نقطه (آ) و (ب) . یا به عبارت دیگر فاصله بین نقطه شروع و پایان حرکت اسپرم به طور مستقیم در یک ثانیه

VAP : (میانگین سرعت در مسیر مستقیم ) (Average path velocity) اگر تغییر جهت های سریع اسپرم را نادیده بگیریم میتوان فرض کرد که اسپرم ها یک مسیر مستقیم را طی میکنند . اگر طول این مسیر را به زمانی که مسیر طی شده است تقسیم کنیم میانگین سرعت در مسیر مستقیم به دست می آید.

LIN : (معیار خطی بودن حرکت اسپرم که برحسب درصد است ) (Linearity) از تقسیم کمیت VSL به VCL به دست می اید.

STR : (معیار مستقیم بودن حرکت اسپرم برحسب درصد) (Straightness) این معیار نیز محاسباتی بوده و برابر است با VSL/VAP

WOB : (متوسط زاویه چرخش بر حسب درجه) (Wobble) بیانگر میزان حرکات تند و زیگزاگی اسپرم حول مسیر میانگین میباشد و از تقسیم VAP به VCL بدست می آید.

ALH : ( حداکثر دامنه حرکات جانبی بر حسب میکرومتر ) (Amplitude of lateral head displacement ) بیانگر میزان جابجایی سر اسپرم در طول مسیر طی شده است.

MAD : ( متوسط زاویه چرخش بر حسب درجه ) ( Mean angular displacement ) عبارت است از متوسط زاویه تغییر جهت سر اسپرمها در طول مسیر حرکت برحسب درجه.

BCF  : (فرکانس حرکات جانبی بر حسب هرتز ) ( Beat cross frequency ) عبارت است از تعداد دفعاتی که سر اسپرم در هر ثانیه بصورت جانبی حرکت کرده و مسیر مستقیم را قطع میکند.

شرکت های متعددی از کشور های مختلف میتوانند نرم افزار و سخت افزار این دستگاه را تولید کنند . متاسفانه در ایران اکثر مراکز ناباروری و موسسات تحقیقاتی همچنین دانشگاه ها و مراکز اصلاح نژادی از دستگاههای تولید خارج استفاده میکنند در حالیکه تکنولوژی چندان پیچیده ای نیاز ندارد. اخیرا گروه علوم دامی دانشگاه تهران یک نمونه روسی از این دستگاه را به قیمت 16 ملیون تومان خریداری کرده است . این در حالی است که نمونه های با کیفیت تر ساخت کشورهایی مثل آمریکا، آلمان و فرانسه از حدود 20 تا 40 هزار دلار قیمت دارند. پنجشنبه 21 آذر 1392  01:47 ب.ظ    افشین سیفی جمادی