تبلیغات
سایت تخصصی علوم دامی ایران
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
تصویر جالب از رقابت اسپرم ها در دستگاه تولیدمثل حشره میوه
تصویر جالب از رقابت اسپرم ها در دستگاه تولیدمثل حشره میوه

Fruit flies reproduce at astonishing rates. Their rapid reproduction has made them both valuable research subjects and formidable pests.

Female fruit flies are capable of laying hundreds of eggs within their brief life spans. Eggs are most commonly laid on moist, fermenting food masses such as overripe fruit and vegetables. Within 24 to 30 hours, fruit fly eggs hatch into larvae known as maggots. These maggots feed on the fruits within which they were laid.

Within one week, maggots burrow through the decaying matter and molt. After five to six days, larvae move to a dry surface and transform into pupae. A few days later, adult fruit flies emerge. Fruit flies become sexually active within two days of emerging as adults. Female fruit flies may mate with several males and store sperm for future use.محققان دانشگاه سیراکیوز در نیویورک تصویر جالبی از رقابت اسپرم‌ها در دستگاه تولیدمثل یک حشره میوه را به نمایش گذاشته‌اند.

در این تصویر می‌توان اسپرم حشره «دروزوفیلا سیمولانس» را به رنگ فیروزه‌ای مشاهده کرد که در مقابل اسپرمهای حشره « دروزوفیلا مائوریتیانا» به رنگ نارنجی-قرمز قرار گرفته‌اند.

محققان این تصویر جالب را برای آغاز بررسی اسرار رقابت اسپرمها پس از ورود به دستگاه تولیدمثل حشره ماده ثبت کرده‌اند.

حشرات ماده گونه‌های بی‌قید مانند این گونه حشره میوه اغلب با بیش از یک حشره نر جفت‌گیری می‌کنند و در نتیجه اسپرم‌های نرهای مختلف در دستگاه تولید‌مثل حشره ماده ترکیب شده و با هم به رقابت می‌پردازند.

اگرچه خود حشره ماده می‌تواند از پدیده انتخاب استفاده کرده و برخی از اسپرمها را بر سایرین ترجیح دهد.

ایده رقابت حیوانات برای انتخاب جفت بسیار رایج است اما اکنون دانشمندان در حال درک بیشتر در مورد رقابت پس از جفت‌گیری و تاثیر آن بر تکامل هستند.

دانشمندان برای قابل مشاهده کردن این رقابت درون بدن، اسپرمها را نشاندار کرده و به تماشای این رقابت و تاثیر انتخاب خود ماده  پرداختند که برای مثال برخی از اسپرم ها را بیرون می‌انداخت.


منبع : بخشی از مطالب از ایسنا گرفته شده است. یکشنبه 7 مهر 1392  10:28 ق.ظ    افشین سیفی جمادی