تبلیغات
سایت تخصصی علوم دامی ایران
  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
اثر استرس گرمایی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری

اثر استرس گرمایی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری

استرس گرمایی یك عامل مهم در ناباروری گاوهای شیرده بوده و از لحاظ اقتصادی خسارت‌های شایان توجهی را باعث می‌گردد. فاكتورهای مختلفی در استرس گرمایی تاثیر دارد. نتیجه مهم افزایش دما و رطوبت، كاهش تظاهر فحلی، كاهش اشتها و خوراك مصرفی می‌باشد. استرس گرمایی بر روند تولیدمثلی اکثر گونه‌های مزرعه‌ای اثر گذاشته و گاوهای شیری حساسیت خاصی به استرس گرمایی به علت تولید گرمای متابولیكی حاصل از فرایند تولید شیر دارند. از جمله مواردی كه طی استرس گرمایی می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تخمدان می‌باشد. مطالعات متعددی تاثیر استرس گرمایی بر الگوی ترشحی هورمون‌های استرادیول و پروژسترون را مورد بررسی قرار داده است. نتایج بعضاً متفاوت منتشر گردیده كه نوع استرس (حاد یا مزمن)، نژاد دام، دقت، نوع خوراك مصرفی و عوامل كنترل نشده و... می‌توانند این نتایج متفاوت را تفسیر نمایند. فولیكول‌های تخمدان در دام‌های تحت استرس گرمایی آسیب دیده اما به رشد خود ادامه می‌دهند. سلول‌های تیكا و گرانولوزا در فولیكول نیز در طی استرس گرمایی ممكن است آسیب بینند. نشان داده شده كه فولیكول‌ها نمی‌توانند رشد طبیعی داشته باشند و استرادیول تولیدی کاهش دارد. كاهش در سنتز استرادیول ظهور فحلی را با مشكل مواجه كرده که یكی از اثرات استرس گرمایی در فرایند باروری و یا باروری پایین در دام‌های تحت استرس گرمایی می‌باشد. استرس گرمایی باعث كاهش در میزان استرادیول می‌شود ولی این كاهش در تیمارهای مورد آزمایش ممکن است معنی‌دار نباشد.

علاوه بر اثرات استرس گرمایی بر فولیكول‌های تخمدان، جسم‌زرد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با توجه به نیاز آبستنی به میزان قابل توجهی پروژسترون، كاهش پروژسترون تولیدی از جسم‌زرد در دام‌های تحت استرس گرمایی می‌تواند یكی از دلایل پایین بودن نرخ آبستنی در این دام‌ها باشد. البته گزارشات در تغییر میزان پروژسترون نیز متفاوت است. برای كاهش غلظت پروژسترون در اثر استرس گرمایی، كوتاه شدن چرخه فحلی در طی تابستان و اختلال در متابولیسم لیپید در طی ماه‌های گرم سال عنوان شده است. دوشنبه 11 اسفند 1393  09:55 ب.ظ    افشین سیفی جمادی